Nieruchomości komercyjne

Altiplano świadczy kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Na zlecenie naszych Klientów dokonujemy analiz zyskowności nieruchomości, opracowujemy i zarządzamy budżetem operacyjnym, a także przygotowujemy i wdrażamy strategie zarządzania obiektami komercyjnymi.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • zarządzanie operacyjne nieruchomością komercyjną, w tym zarządzanie powierzchnią przeznaczoną na wynajem
  • negocjowanie warunków i stawek najmu w imieniu Właściciela, monitorowanie przepływów finansowych
  • negocjowanie i podpisywanie umów dotyczących wynajmu powierzchni użytkowej, w tym dobór najemców pod względem profilu prowadzonej działalności, dostosowywanie infrastruktury lokali do ich potrzeb
  • zawieranie w imieniu Właściciela umów dotyczących dostawy mediów i innych usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania nieruchomości
  • prowadzenie ewidencji wynajmowanych powierzchni, dokumentów finansowo-księgowych, rozliczeń najemców oraz dokumentacji technicznej
  • sprawowanie kontroli i nadzór nad realizacją umów i przestrzeganiem procedur przez kontrahentów świadczących usługi na rzecz nieruchomości